پنجشنبه 17 آذر 1401
جستجو:
 
گروه توليدي رز بايگان با توجه به اصل كيفيت راز ماندگاري است ، در سال 1379 تاسيس و اقدام به توليد انواع ملزومات بايگاني نمود و در همان ابتداي شروع با توليد زونكن كشدار و همچنين با بكارگيري نيرو هاي متخصص و مجرب به تدريج توانست خود را به عنوان يك توليدي فعال و به روز در بازار ملزومات بايگاني با مارك  مطرح نمايد .                             
 


 
 

دوار فانتزي

زونكن تيگلي دار فانتزي

لب كج فانتزي M2

لب كج فانتزي M3

مستطيلي فانتزي M1